Tag: försvarspolitik

Flygets beredskap – krävs mer än pengar för att återta förmåga

Flygets beredskap – krävs mer än pengar för att återta förmåga

| 2015-01-22 | 0 Comments

På den tiden då vi hade ett civilt försvar planerade dåvarande Luftfartsverket (LFV) för att det svenska flygtransportsystemet skulle fungera vid höjd beredskap. En av LFV’s huvuduppgifter var att ”ombesörja beredskapsplanering för civila flygtransporter”. Vidare hade LFV ett sektoransvar, dvs. en myndighetsutövande och trafikpolitisk roll för luftfartssektorn i dess helhet. I sektorrollen ingick beredskapsplanering. LFV’s ansvar för beredskapsplanering […]

Continue Reading