Tag: F28

Linjeflygs personaltidning VIP om sjuktransportövning med F28

Linjeflygs personaltidning VIP om sjuktransportövning med F28

| 2014-12-28 | 0 Comments

Saxat ur Linjeflygs personaltidning VIP Nummer 2, 1985. Förutom artikeln om Linjeflygs roll som K-företag också en intressant tillbakablick på hur het, eller snarare, hur sval frågan om att införa rökfritt ombord var 1985.

Continue Reading

Flygtransport av 3000 patienter per dygn

Flygtransport av 3000 patienter per dygn

| 2014-12-27 | 0 Comments

På den tid då Sverige fortfarande hade ett civilt försvar var Luftfartsverket ansvarig för krigsplanering av det som kallades delfunktionen flygtransporter. Fram till en bra bit in på 90-talet fanns det som en del i planeringen detaljerad planer för hur svenskregistrerade civila flygplan och helikoptrar skulle ställas till totalförsvarets förfogande i händelse av krig. Luftfartsverket hade flera […]

Continue Reading