Svenskt flyg som en del av totalförsvaret anno 2000

| 2015-01-22 | 0 Comments

Utbildnings och informationsfilm om Luftfartsverkets beredskapsplanering av det svenska flygtransportsystemet producerad ca år 2000.

Tags: , , ,

Category: Kalla Kriget

Kommentera