Recent Articles

Ambulansflyg ägs av landsting / regioner, flygoperatör upphandlas

Ambulansflyg ägs av landsting / regioner, flygoperatör upphandlas

| 2015-04-29 | 0 Comments

Under 2014 genomförde Västerbottens Läns Landsting en upphandling av framtida ambulansflyg. Denna upphandling kunde aldrig slutföras då inga anbud levde upp till skall kraven. Som en följd drogs upphandlingen tillbaka. Under gårdagen kom nyheten att den nationella styrgruppen för Svenskt ambulansflyg har fattat inriktningsbeslut om att landstingen själva ska äga flygplanen. I pressmeddelandet från VLL […]

Continue Reading

Svenskt flyg som en del av totalförsvaret anno 2000

Svenskt flyg som en del av totalförsvaret anno 2000

| 2015-01-22 | 0 Comments

Utbildnings och informationsfilm om Luftfartsverkets beredskapsplanering av det svenska flygtransportsystemet producerad ca år 2000.

Continue Reading

Flygets beredskap – krävs mer än pengar för att återta förmåga

Flygets beredskap – krävs mer än pengar för att återta förmåga

| 2015-01-22 | 0 Comments

På den tiden då vi hade ett civilt försvar planerade dåvarande Luftfartsverket (LFV) för att det svenska flygtransportsystemet skulle fungera vid höjd beredskap. En av LFV’s huvuduppgifter var att ”ombesörja beredskapsplanering för civila flygtransporter”. Vidare hade LFV ett sektoransvar, dvs. en myndighetsutövande och trafikpolitisk roll för luftfartssektorn i dess helhet. I sektorrollen ingick beredskapsplanering. LFV’s ansvar för beredskapsplanering […]

Continue Reading

2004-12-31 – Besättningen berättar om flygningen hem

2004-12-31 – Besättningen berättar om flygningen hem

| 2014-12-31 | 0 Comments

Eftersom jag själv inte var med delger jag tre gripande berättelser som skrivits och filmats av några av dom som var med på flygningarna. Det är omöjligt för oss som inte var med att förstå hur svårt ert arbete var men av era berättelser får vi en bild och kan förstå vilket fantastiskt arbete ni […]

Continue Reading

2004-12-30 – SAS ambulansflyg till Thailand

2004-12-30 – SAS ambulansflyg till Thailand

| 2014-12-30 | 1 Comment

Klockan 16.00 på onsdagen den 29 december 2004 fick SAS Tekniska Division i uppdrag att bygga om två MD-80 flygplan till ambulansflyg. Klockan 17 påbörjades ombyggnationen som blev klar under natten. De båda planen utrymdes på stolar och 36 respektive 35 bårar monterades på ställningar i kabinen. Ca 30 sittplatser fanns kvar i kabinen. Under […]

Continue Reading

2004-12-29 – Skarpt läge

2004-12-29 – Skarpt läge

| 2014-12-30 | 0 Comments

SAS har nu fått i uppdrag att upprätta en luftbro från Thailand med Boeing 737 och Airbus 330/340. Under natten har det förts en dialog med Socialstyrelsen och SAS om att psykologer medföljer på planen som inte är utrustade för sjuktransporter. Under förmiddagen etablerar jag kontakt med Statens Räddningsverks (SRV) utsända team samt har en […]

Continue Reading

Linjeflygs personaltidning VIP om sjuktransportövning med F28

Linjeflygs personaltidning VIP om sjuktransportövning med F28

| 2014-12-28 | 0 Comments

Saxat ur Linjeflygs personaltidning VIP Nummer 2, 1985. Förutom artikeln om Linjeflygs roll som K-företag också en intressant tillbakablick på hur het, eller snarare, hur sval frågan om att införa rökfritt ombord var 1985.

Continue Reading

2004-12-28 – UD vaknar

2004-12-28 – UD vaknar

| 2014-12-28 | 0 Comments

Den 17:e December 2013 hade jag och projektledaren för SNAM ett möte i Stockholm med UD:s konsulära avdelning. Från UD medverkade chefen för den konsulära avdelningen Jonas Hafström och huvuddelen av medarbetarna. Mötet var begärt av Luftfartsverket (LFV) för att orientera om SNAM projektet och att skapa en dialog om UD:s roll vid SNAM insatser inför […]

Continue Reading

2004-12-27 – Kan vi utrusta sjuktransportflygplan?

2004-12-27 – Kan vi utrusta sjuktransportflygplan?

| 2014-12-27 | 0 Comments

På morgonen den 27:e beslutar jag mig för att avbryta min semester i Danmark och åka hem till Linköping. Under bilresan hem går min telefon varm. Min 15-åriga dotter sitter bredvid och för loggbok över de kontakter jag har under bilresan. Inom SNAM projektet fortsätter vi att utreda möjligheten att utrusta flygplan för sjuktransporter. På […]

Continue Reading

Flygtransport av 3000 patienter per dygn

Flygtransport av 3000 patienter per dygn

| 2014-12-27 | 0 Comments

På den tid då Sverige fortfarande hade ett civilt försvar var Luftfartsverket ansvarig för krigsplanering av det som kallades delfunktionen flygtransporter. Fram till en bra bit in på 90-talet fanns det som en del i planeringen detaljerad planer för hur svenskregistrerade civila flygplan och helikoptrar skulle ställas till totalförsvarets förfogande i händelse av krig. Luftfartsverket hade flera […]

Continue Reading